วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประพนธ์  เรืองณรงค์, 2559.  วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.


(ภต PL4195.S68 ป46 2559)

หนังสือเล่มนี้ เป็นงานศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนมานานหลายปี โดยจัดทำเป็นตำราประกอบการบรรยายแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และจัดทำเป็นบทความในนิตยสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมทั้งพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วรรณกรรมมุขปาฐะ

บทสวดในพิธีกรรม ปริศนาคำทาย นิทาน และตำนานพื้นบ้าน วรรณกรรมลายลักษณ์ การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เชิงวิเคราะห์ ภาษาถิ่นใต้ คำยืม สำนวน และความเปรียบ ซึ่งนำมารวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพราะความเข้าใจภาษาถิ่น เสมือนมีกุญแจที่จะไขไปสู่ความรู้และความเข้าใจวรรณกรรมยิ่งขึ้น ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านมานานสมัย แต่วรรณกรรมและภาษาถิ่นที่นักปราชญ์ยุคอดีตสร้างสรรค์ไว้ยังคงอยู่ เนื้อหาและความคิดยังทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ควรที่คนในยุคปัจจุบันควรภูมิใจในมรดกของบรรพชนและช่วยกันอนุรักษ์ เผยแพร่ให้งอกงามสืบไป


หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=414994

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน