บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ 

ให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา ม.อ. โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้

1. การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยและสัมมนา
เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus, Sciencedirect, Springker Link ThaiJo ThaiList PSU Knowledge Bank และฐานข้อมูลอื่น ๆ

2. การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง
โปรแกรม EndNote21, โปรแกรม Mendeley หรือโปรแกรม Zotero

ลงทะเบียนได้ที่ : kyl.psu.th/JmmAu9ju0

 สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวก ที่จะอบรมผ่านโปรแกรม Zoom
หรือ Microsoft Team ก็ได้

 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน