บริการโปรแกรม iThenticate

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
                         โปรแกรม iThenticate คือ โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  ทางวิชาการ (Plagiarism checker) สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และสำนักพิมพ์
  โดยตรวจสอบเอกสารต้นฉบับกับผลงานวิชาการในฐานข้อมูล CrossRef 
  ฐานข้อมูลของ Publication Database ฐานข้อมูล CORE และ Internet Database
  ประเภทของเอกสารที่รองรับ ได้แก่ MS Word, PDF, PowerPoint (.PPT, .PPTX), 
  OpenOffice เป็นต้น
 

>> Registration ขอเปิดสิทธิใช้งานโปรแกรม iThenticate 

>> https://link.psu.th/PrsEe

  >> การจัดสรรสิทธิ์ใช้งานของโปรแกรม iThenticate ตามคณะและส่วนงาน
  >> คู่มือการใช้งานโปรแกรม iThenticate ด้วย E-mail PSU 
  >> คู่มือการขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม iThenticate 
  >> วิดีโออบรมการใช้งานโปรแกรม iThenticate 

The iThenticate program is a Plagiarism checker program for researchers, academics, and publishers. This program checks the original documents from academic works in the CrossRef database, the Publication Database, the CORE database, and the Internet Database. Supported document types include MS Word, PDF, PowerPoint (.PPT, .PPTX), OpenOffice, etc.  

>> Click Registration: Request to activate to use
the iThenticate program by using PSU E-mail.
>> iThenticate program usage manual: Click
>> Manual for requesting permission to use
the iThenticate program: Click

>> Video recording of training on using the
iThenticate program: Click

   

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 

นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา   โทร: 0-7428-2380     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรตานา ยามาเจริญ      โทร: 0-7428-2358     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวประไพ จันทร์อินทร์     โทร: 0-7428-2394     E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน