สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา 90110

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University, Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110
สายตรงผู้บริหาร
✿ ผู้อำนวยการ : 0-7428-2375
✿ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานบริหาร : 0-7428-2377
✿ หัวหน้าฝ่ายจัดการและบริการสารสนเทศ : 0-7428-2363
✿ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร : 0-7428-2373

เคาน์เตอร์บริการ

✿ ชั้น3 : 0-7428-2352
✿ ชั้น6 : 0-7428-2350

บริการอื่น ๆ
✿ ห้องประชุม / ห้องอบรม : 0-7428-2376
✿ IT : 0-7428-2381
ห้องสมุดสีเขียว
✿ ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส : 08-9696-2265
✿ วีณา ฤทธิ์รักษา : 08-2434-8933

ช่องทางอื่นๆ
Email : kyl.library@psu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/clibpsuhatyai/
Line: 

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน