กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณาธิป  ทองรวีวงศ์. (2563). กฏหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. นิติธรรม.


(KPT3425 ค36 2563)

      หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่พัก สถานบริการ มัคคุเทศก์ และยังสามารถใช้ในการศึกษาทางนิติศาสตร์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฏหมาย โดยนำเสนอเนื้อหา 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 ความตกลงระหว่างประเทศและแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรและบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่วนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว และส่วนที่ 5 กฏหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ให้บริการกับนักท่องเที่ยว

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=438255

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน