การต่อเติมบ้าน: เตรียมตัวและลงมือต่อเตรียมบ้านอย่างถูกวิธี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ประสานไทย. (2562). การต่อเติมบ้าน: เตรียมตัวและลงมือต่อเตรียมบ้านอย่างถูกวิธี.                            กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


(TH4817 ศ62 2562)


   
หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการต่อเติมบ้าน เริ่มตั้งแต่การสำรวจบ้าน/วางแผนต่อเติม ข้อพิจารณาก่อนต่อเติม กฎหมายต้องรู้ เข้าใจโครงสร้าง การเลือกวัสดุ จนถึงการลงมือต่อเติมส่วนต่างๆ ของบ้าน โดยมีภาพวาดประกอบอย่างชัดเจน พร้อมมีตัวอย่างการต่อเติมบ้านแบบต่าง ๆ เพื่อให้บ้านของท่านสวยดังใจปรารถนา

 

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=436837

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน