PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ: กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เลิศพร อุดมพงษ์. (2562). PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ:
           กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น
. สถาบันพระปกเกล้า.


(HV8756 ล75 2562)

       หนังสือเล่มนี้ เป็นการศึกษาวิจัยที่ให้ความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐให้เป็นไปที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชน ใครสนใจในด้านการเมืองการปกครองเล่มนี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจทีเดียว

หนังสือภาษาไทย ชั้น 5

หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่
https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=435902

   
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน