ประกาศ...เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้น วิทยาการข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
ประกาศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้นวิทยาการข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

"ดูรายละเอียดคลิก"

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน