ประกาศ...เรื่อง จ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้นวิทยาการทางข้อมููลทางการแพทย์

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ประกาศ...จ้างเหมาผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์สำหรับหลักสูตรระยะสั้นวิทยาการทางข้อมูลทางการแพทย์


อ่านรายละเอียด >>คลิก<<
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th