ฟรี&ดี ก็มีนะ “DOAJ ฐานข้อมูลวารสาร Open access ทั่วโลก”...ครบทุกสาขาวิชา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

alt

 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญมาใช้ฐานข้อมูล

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

ซึ่งเป็นฐานข้อมูล Open access สหสาขาวิชาจากวารสารทั่วโลกกว่า 10,000 ชื่อ

และมี Songklanakarin Journal of Science and Technology ให้บริการในฐานข้อมูลนี้ด้วย


yesสนใจ คลิก https://doaj.org/subjects

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน