ประกาศ...วันปิดการ วันที่ 24 เมษายน 2566 เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 


ประกาศ....หอสมุดปิดทำการ 
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย "วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)" ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้
วันอีฎิ้ลฟิตริ (รายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
และสงขลา  
อ่านเพิ่มเติม : https://kyl.psu.th/3BU85sWNt

และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th