ตัวแทนสภานักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการให้บริการของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ตัวแทนสภานักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการให้บริการของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

                 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ม.อ. สภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับการให้บริการของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

                 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษา เช่น เรื่องการขยายเวลาเปิด-ปิดบริการ การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือจุดปลั๊กไฟให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเรื่องมาตรการ และระเบียบของหอสมุดเกี่ยวกับการนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามาภายในหอสมุด รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ
ซึ่งผู้อำนวยการก็เห็นความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน จึงได้รับข้อมูลไว้พร้อมกับดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของนักศึกษาต่อไป

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน