#จุรีโชว์เดี่ยว "แหลงเล่าเทคนิครู้เท่าทันสื่อ รับมือโบ๋โจรออนไลน์"

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
 #จุรีโชว์เดี่ยว "แหลงเล่าเทคนิครู้เท่าทันสื่อ รับมือโบ๋โจรออนไลน์"
         
             สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้จัดกิจกรรม #จุรีโชว์เดี่ยว "แหลงเล่าเทคนิครู้เท่าทันสื่อ รับมือโบ๋โจรออนไลน์"


                                                                                       “โบ๋โจรออนไลน์ ไม่ได้กินเราหรอก”

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC) 
ซึ่งภายในงานมีการแต่งตัว Cover จูรี ซึ่งผู้ที่แต่งตัว Cover มาร่วมงาน มีรางวัลกลับบ้านทุกคน" กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์ และสามารถรับมือกับมิจฉาชีพได้ และความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


 
 
 
 
 


Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน