เล่าขานตำนานใต้

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศรีศักร วัลลิโภดม, 2550.  เล่าขานตำนานใต้.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล.


(ภต DS588.S68 ล82 2550)

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึง ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น" เล่มนี้ นำมาจากเอกสารโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดภาคใต้ระยะที่ 2 หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้รวมกับประสบการณ์จากการทำงานในพื้นที่ของผู้เขียนทั้งสองท่านซึ่งเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงที่เป็นคนเชื้อสายมลายูและมีความพยายามสร้าง "เรื่องเล่า" ให้ใกล้เคียงกับ "ข้อเท็จจริง" มากที่สุด เพราะทุกเรื่องราวที่ท่านกล่าวถึงนี้ รัฐบาลยังไม่สามารถปลดล็อคปัญหาความตึงเครียดที่สร้างความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่ได้ ซึ่งตำนานใต้ที่ผู้อ่านจะรับรู้จากหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตำนานหลักคือ 1.ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง เช่น เหตุการณ์การเจรจายุติขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์มลายา การชุมชนประท้วงขอความเป็นธรรมที่ปัตตานี การชุมนุมประท้วงกรณีมัสยิดกรือเซะ การปล้นปืนทหารอันนำไปสู่การอุ้มฆ่าทนายสมชาย นีลไพจิตร ทนายมุสลิมและเป็นต้นเหตุของความรุนแรง เป็นต้น 2.ตำนานบุคคลสำคัญของท้องถิ่น เช่น นักปราชญ์มลายูปาตานี อย่างคุณแซะห์ ดาวด อัล-ฟาฏอนี คุณโต๊ะกือลาบอ คุณชัยค์ อัฮฺหมัด บิน วันมูฮัมหมัดเซ็น อัล-ฟาฏอนี เรื่องของดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้านหนังเหนียวแห่งบ้านตะโล๊ะเว เรื่องครูเปาะสุ วีรบุรุษหรือโจรแบ่งแยกดินแดน เป็นต้น และ 3.ตำนานสถานที่สำคัญในท้องถิ่น เช่น เมืองโบราณยะรัง ปัญหาจากที่ตั้งสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว บ้านดี ชุมชนเก่าแก่ของเมืองปัตตานี 


หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=294323

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hat Yai Songkhla 90110
Tel +66-7428-2352 ©2024 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน