การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครืองผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เช่นเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆในขณะที่ท่านได้เดินทางไปทำภารกิจใดๆ

2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น


VPN ที่เปิดใช้งานอยู่ มี 2 แบบ คือ SSL VPN และ L2TP/IPSec VPN

- ผู้ใช้ควรเลือกติดตั้ง ใช้งานแบบ SSL VPN มากกว่าแบบ L2TP/IPSec VPN เนื่องจากแบบ SSL VPN จะทำงานได้เร็วกว่า

และมีปัญหาในการเชื่อมต่อน้อยกว่า


ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้ 

1.นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
2.บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย (ผู้เกษียณอายุยังสามารถใช้งานต่อได้)
3.บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี

 


                                วิธีการติดตั้ง VPN สำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ                        

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน